Kedvezményezett neve: Beszterec Község Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Beszterec Községén

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00028

Támogatás összege:   194 980 722 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.10.31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja a településen egy 7 férőhelyes mini bölcsőde kialakítása volt, emellett pedig akadálymentes parkolóhelyek létesítése.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

Összegezve tehát jelen projekt a céljaink eléréséhez teljes mértékben hozzájárult.